Yhtyeet

Levyt

Kirjallisuus

KIRJALLISUUS

Sotkamon lauluja

Kirjan laulut on tallennettu Sotkamosta ja sotkamolaisilta. Suuri osa niistä on tunnettu ympäri Suomea ja jotkut ovat edelleen elävä osa suomalaista lauluperintöä. Joukossa on kuitenkin myös joitakin alkuperältään sotkamolaisia lauluja, kuten Paakinmäen polkka. Monet yleisesti tunnetuista lauluista ovat saaneet paikallisväriä sotkamolaisten käsittelyssä.

Toimittaja: Janne Seppänen

Julkaisuvuosi: 2011

Kustantajat: Runolaulu-Akatemia & Juminkeko-säätiö


Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla

Kuuden runolaulajan, muun muassa Domna Huovisen ja Jussi Huovisen, laulutyylin kulttuurisensitiivinen musiikkianalyysi. Huttu-Hiltusen väitöskirjatutkimus länsivienalaisesta runolaulusta on ensimmäinen tieteellinen väitöskirja Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla.

Musiikkiantropologisessa tutkimuksessaan Pekka Huttu-Hiltunen on käyttänyt aineistona käsikirjoituksia ja äänitteitä perinnearkistoista, mutta myös omia haastatttelutallenteitaan ja päiväkirjamerkintöjään tutkimusmatkoiltaan noin kymmenen vuoden ajalta.

Kirjoittaja: Pekka Huttu-Hiltunen

Julkaisuvuosi: 2008

Kustantajat: Sibelius-Akatemia & Juminkeko-säätiö


Kainuun laulut

Parikymmenvuotiaat nuorukaiset Armas Launis ja Eino Levón tekivät kansansävelmien keruumatkan Kainuuseen ja Koillismaalle kesällä 1902. Kesän aikana ylioppilaat keräsivät kaikkiaan 574 sävelmää.

Kainuun laulut -kirjaan on koottu nuorten matkamiesten sävelmämuistiinpanot, matkaraportit, sekä päiväkirjat. Eino Levónin päiväkirjan sisään on sijoitettu myös hänen kotiin lähettämänsä kirjeet, jotka valottavat kiinnostavasti 1900-luvun alun poliittinen tilannetta.Kirjan kuvista pääosa on Samuli Paulaharjun aiemmin julkaisemattomia valokuvia vuosilta 1915–1918 Kainuusta ja Koillismaalta.

Kirjan toimitukseen on saatu rahoitusta Juminkeko-säätiön Kansan Musiikki -hankkeesta.

Toimittajat: Minna Riikka Järvinen & Janne Seppänen
Julkaisuvuosi: 2008
Kustantajat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Juminkeon säätiö


Etähäll' on emoni: Johannes (Jussi) Huovisen elämäntyö

Kuivajärven ja Hietajärven vienalaiskylät sijaitsevat Suomussalmen kunnan kaakkoisosassa. Asutus
sai alkunsa piekloista eli Vienan puolelta tulleista sotilaskarkureista. Vuonna 1922 valtakuntien
välinen raja sulkeutui. Se määrättiin kulkemaan Hietajärven halki. Vuosisataiset kulttuurisiteet
katkesivat. Teitä ei kuitenkaan ollut, suomenpuoleiset vienalaiskylät olivat pitkään eristyksissä
läntiseen valtakulttuuriin nähden. Näin ne säilyttivät omaleimaisen kulttuurinsa.

Johannes eli Jussi Huovinen on maamme viimeinen aito runonlaulaja. Hänen luontainen
kiintymyksensä omaa perinnekulttuuriaan kohtaan säilyi ulkoisista paineista huolimatta. Nyt hänen
sävellyksensä, muistelmansa ja runonsa ovat yhteistä ja arvostettua kansallisomaisuuttamme.

Kirjoittajat: Lippo Vester & Tita Vester-Mäkinen
Julkaisuvuosi: 2004
Kustantaja: Myllylahti oy


 

Ressan Lassi: kainuulaisen pelimannisuvun perintö

Toim: Karjalainen, Terttu & Hakala, Kaisa & Keränen, Lauri (1988)

Nuorisoseurojen Keskusseura ry


Pohjois-pohjalaisten laulukirja

Pohjois-Pohjalaisen osakunnan vuonna 1934 julkaisemassa Pohjois-Pohjalaisten laulukirjassa on reilut 30 Kainuusta tallennettua sävelmää. Kainuulaiset sävelmät ovat suurimmaksi osaksi Armas Launiksen ja Eino Levónin vuonna 1902 keräämiä. Myös Leevi Madetojalta, Is. Vuorelta ja Erkki Karjalaiselta ja Pohjois-Pohjalaiselta osakunnalta on yksittäisiä Kainuusta tallennettuja sävelmiä. Kirjassa julkaistuihin sävelmiin on liitetty eri kerääjien muistiinmerkitsemiä lisäsäkeistöjä.

YHTEYSTIEDOT

info(at)kaikamu.fi

Kainuun
Kansanmusiikkiyhditys

(Kaikamu) ry

Kainuuntie 99

88900 KUHMO

Puheenjohtaja:

Pekka Huttu-Hiltunen

040-179 8600